Ali­men­te ca­re de­cla­nșe­a­ză re­a­cția aler­gi­că

Femeia - - STARE DE BINE -

Nu nu­mai soa­re­le, ci și anu­mi­te me­di­ca­men­te sunt vi­no­va­te de apa­riția fo­to­sen­si­bi­li­tății. Până și mânca­rea pe ca­re o con­su­măm zi de zi poa­te avea acest efect. Ast­fel de ali­men­te sunt lă­mâi­le mici și ver­zi, țe­li­na și pă­trun­je­lul. Sau anu­miți îndul­ci­tori ar­ti­fi­cia­li. Ves­tea bună e că alte ali­men­te (fruc­te și le­gu­me) pot avea efec­tul opus, adi­că ofe­ră pro­te­cție an­ti-UV. Mor­co­vii se află prin­tre ali­men­te­le ca­re pro­te­je­a­ză de ar­suri so­la­re, de exem­plu.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.