Pro­gra­mări on­li­ne

Femeia - - NOUTĂțI -

Si­gur, când ră­cim, mer­gem la far­ma­cie și luăm câte­va me­di­ca­men­te ca­re di­mi­nue­a­ză simp­to­me­le. Și nu e rău. Însă aproa­pe 60% din ro­mâni se tra­te­a­ză cu anal­ge­zi­ce și an­ti­bi­o­ti­ce atunci când au du­reri den­ta­re. Une­ori, și un ba­nal pa­ra­ce­ta­mol ne poa­te fa­ce rău. Din acest mo­tiv e bine să mer­gem la me­dic. Doc­book es­te pri­ma apli­cație de pro­gra­mări on­li­ne la me­dic. Ea es­te sin­cro­ni­za­tă cu sof­tu­ri­le tu­tu­ror cli­ni­ci­lor me­di­ca­le tes­ta­te, din Bu­cu­rești sau din ța­ră, pen­tru a fa­ci­li­ta ac­ce­sul la me­dici.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.