Ră­co­ri­tor și fă­ră al­cool

Femeia - - NOUTĂțI -

Ursus Coo­ler Red Oran­ge es­te pri­mul mix de be­re și li­mo­na­dă cu suc de por­to­ca­le roșii, fă­ră al­cool. Îmbi­nă per­fect gus­tul be­rii și pe cel al li­mo­na­dei, cre­at spe­cial pen­tru iu­bi­to­rii be­ri­lor cu aro­me, ca­re do­resc să se ră­co­re­as­că și să se re­la­xe­ze cu o bău­tu­ră fă­ră al­cool, dar fă­ră să re­nu­nțe la gus­tul bo­gat al be­rii.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.