Scalp iri­tat

Femeia - - FRUMUSEțE -

Tran­spi­rația și soa­re­le iri­tă cel mai mult scal­pul. Pi­e­lea de­vi­ne sen­si­bi­lă, une­ori us­tu­ră și te mă­nâncă. Ba chiar pot apă­rea co­jițe, con­fun­da­te de mul­te ori cu mă­tre­ața, însă ele sunt sem­nul unui scalp us­cat, iri­tat și ca­re stri­gă du­pă aju­tor. Ai ne­voie de un șam­pon cu un pH echi­li­brat, fă­ră age­nți chi­mici agre­si­vi ca­re să-i spo­re­as­că iri­tația. Șam­poa­ne­le pri­e­te­noa­se sunt bo­ga­te în ami­noa­ci­zi și pro­tei­ne, ca­re îngri­jesc atât scal­pul, cât și lun­gi­mea fi­ru­lui de păr.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.