Cu­loa­rea pă­lește

Femeia - - FRUMUSEțE -

Nici nu-i de mi­ra­re, cu atât de mult soa­re, clor și sa­re, la ca­re se adau­gă po­lua­rea. Toa­te aces­tea des­hi­dra­te­a­ză pă­rul, cu­ti­cu­le­le se des­fac și la­să cu­loa­rea să ia­să. Din fe­ri­ci­re, exis­tă pro­du­se ca­re îmbra­că fi­rul de păr și per­mit ast­fel cu­lo­rii să ră­mână la adă­post. În si­tuația în ca­re cu­loa­rea se mă­tu­i­ește, poți fo­lo­si bal­sa­muri co­lo­ran­te ca­re o re­a­duc la viață. Roșca­te­le și bru­ne­te­le e bine să fo­lo­se­as­că șam­poa­ne fă­ră sul­fați, sub­sta­nțe ca­re fac să se piar­dă cu­loa­rea.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.