O cre­mă an­ti­ce­lu­li­ti­că

Femeia - - FRUMUSEțE -

E vor­ba de se­ru­mul an­ti­ce­lu­li­tic cu acți­u­ne în pro­fun­zi­me Ma­ry Co­hr Intra­derm Cel­lu­li­te. Nu am su­fe­rit ni­ci­o­da­tă din pri­ci­na ce­lu­li­tei, dar acum coap­se­le me­le nu mai sunt atât de to­ni­ce și, în plus, un mic strat de gă­si­me le-a de­ni­ve­lat. Prin ur­ma­re am încer­cat ace­as­tă cre­mă... Ci­ti­sem că tran­sfor­mă adi­po­ci­te­le ce sto­che­a­ză gră­si­mea în adi­po­ci­te ca­re ard gră­si­mea. Pe lângă li­po­ly­sin, sub­sta­nța ca­re dă naște­rii mi­nu­nii de tran­sfor­ma­re a ce­lu­lor gra­se în ce­le ca­re to­pesc gră­si­mea, se­rul mai co­nți­ne ex­tract de viță-de-vie roșie, ca­re sti­mu­le­a­ză dre­na­jul, și cre­las­ti­nă, o sub­sta­nță ca­re aju­tă la for­ma­rea bre­lor de elas­ti­nă și co­la­gen. Am fo­lo­sit cre­ma 15 zi­le, așa cum era re­co­man­dat, dar nu doar pe coap­se, ci și pe șol­duri și brațe, pen­tru că aco­lo chiar ave­am ne­voie de toni ca­re și eli­mi­na­rea stra­tu­lui de gră­si­me. Am fă­cut și exer­ciții, dar nu mai mult ca de obi­cei, și pi­e­lea de­venea mai to­ni­că din zi în zi. Du­pă do­uă săp­tă­mâni, nu am coap­se­le per­fec­te, dar ara­tă bine, însă la mâini am vă­zut cel mai bine efec­tul, pen­tru că pi­e­lea nu mai atârnă și nici nu mai es­te vă­lu­ri­tă de gră­si­me, ci su­plă și ne­te­dă.

Preț: 250 lei

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.