Pen­tru blon­de

Femeia - - NOUTĂțI -

Da­că vrei să sca­pi de nua­nțe­le găl­bui din no­ua ta cu­loa­re de blond ai ne­voie de un mic aju­tor. Keu­ne Hair­cos­me­tics lan­se­a­ză ga­ma Ca­re Sil­ver Sa­vi­or, șam­pon și bal­sam, ce co­nți­ne pig­me­nți vi­o­leți ca­re anu­le­a­ză to­nu­ri­le au­rii, dar și age­nți de sta­bi­li­za­re ce păs­tre­a­ză nua­nțe­le de blond re­ce, gri, alb și ar­gin­tiu, pă­rul fi­ind hi­dra­tat și îngri­jit. Preț: 75 lei/șam­pon, 82 lei/bal­sam

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.