Ele­ga­nță și ra­fi­na­ment

Femeia - - NOUTĂțI -

Un nou ma­ga­zin de bi­ju­te­rii de lux s-a des­chis în Pla­za Ro­mânia: Kul­tho. Aici vei gă­si bran­duri de bi­ju­te­rii de lux cu tra­diție ar­ti­za­na­lă și in­spi­rație mo­der­nă, un­de pro­ce­sul de pre­lu­cra­re îmbi­nă ta­len­tul cu teh­no­lo­gia de ul­ti­mă oră: Anna­ma­ria Cam­mil­li, Chau­met, Car­re­ra y Car­re­ra, Mar­co Bi­ce­go, Dinh Van, Mi­ki­mo­to, Gi­or­gio Vis­con­ti, Mes­si­ka etc.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.