Ten­di­nțe­le se­zo­nu­lui

Femeia - - NOUTĂțI -

Li­dl şi Hei­di Klum lan­se­a­ză cea de-a pa­tra co­le­cție „es­ma­ra by Hei­di Klum“, #LETSLOVESUMMER. Sti­lul bo­ho-chic al co­le­cți­ei, cu croi­e­li le­je­re, mo­de­le co­lo­ra­te şi de­ta­lii ju­cău­şe, in­clu­de pi­e­se va­ria­te, po­tri­vi­te fi­e­că­rui stil ves­ti­men­tar şi ide­a­le pen­tru dis­tra­cți­i­le din se­zo­nul cald, la cel mai bun ra­port ca­li­ta­te-preț, cu ca­re Li­dl şi-a obiş­nu­it cli­e­nții.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.