Ră­co­rește crei­e­rul

Femeia - - STARE DE BINE -

S-a ob­ser­vat că oa­me­nii cas­că mai mult în tim­pul ier­nii, dar nu pen­tru că ar fi mai puți­nă lu­mi­nă și s-ar in­sta­la o sta­re de som­no­le­nță, ci pen­tru a atra­ge ae­rul re­ce din ex­te­ri­or spre crei­er și ră­co­ri­rea aces­tu­ia. Din acest mo­tiv, une­ori căs­căm și când avem o sar­ci­nă cog­ni­ti­vă in­ten­să de înde­pli­nit, și nu din plic­ti­se­a­lă, ci pen­tru a ră­cori și oxi­ge­na crei­e­rul și a ne con­cen­tra ast­fel mai bi­ne.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.