Ibu­pro­fe­nul poa­te afec­ta ri­ni­chii?

Femeia - - STARE DE BINE -

Efec­te­le ad­ver­se re­na­le ale ibu­pro­fe­nu­lui sunt ra­re când es­te ad­mi­nis­trat în do­ze­le uzua­le, pe pe­ri­oa­de li­mi­ta­te (ma­xi­mum 1.200 mg/zi, pen­tru ze­ce zi­le, sunt con­si­de­ra­te o do­ză si­gu­ră), dar pe ter­men lung (luni) poa­te de­ter­mi­na de­ze­chi­li­bre elec­tro­li­ti­ce, scă­de­rea fil­tră­rii glo­me­ru­la­re, sin­drom ne­fri­tic, chiar in­su­fi­ci­e­nță re­na­lă cro­ni­că. Frec­vența și in­ten­si­ta­tea re­a­cți­i­lor ad­ver­se sunt mai mari la vârst­nici și la per­soa­ne diag­nos­ti­ca­te cu dia­bet za­ha­rat, in­su­fi­ci­e­nță car­dia­că sau in­su­fi­ci­e­nță re­na­lă pre­e­xis­ten­tă tra­ta­men­tu­lui.

Nu lua me­di­ca­men­te în ex­ces!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.