Am o ci­u­per­că la un­ghia ma­re a pi­ci­o­ru­lui și me­di­cul mi-a re­co­man­dat o so­luție și un un­guent, dar par să nu ai­bă ni­ci­un efect. O altă so­luție ar fi să-mi scoa­tă un­ghia. Pu­teți să-mi dați alt sfat?

Femeia - - STARE DE BINE -

Ci­u­per­ca un­ghi­ei răs­pun­de foar­te rar la tra­ta­ment to­pic pre­cum so­luți­i­le și un­guen­te­le an­ti­fun­gi­ce. Pen­tru a scă­pa de ace­as­tă pro­ble­mă, de obi­cei sunt pres­cri­se tra­ta­men­te ora­le (ta­ble­te) pen­tru de 12­16 săp­tă­mâni. S­ar pu­tea ca avul­sia un­ghia­lă să fie puțin cam mult, dar pro­ba­bil că me­di­cul dvs. are mo­ti­ve înte­meia­te pen­tru de­ci­zia ace­as­ta, mai ales da­că un­ghia es­te încar­na­tă.

Exis­tă tra­ta­men­te pen­tru ci­u­per­ca un­ghi­ei

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.