Hi­dra­ta­re iar și iar

Femeia - - NOUTĂțI -

Hi­dra­ta­rea are un rol ese­nțial în sta­rea de bi­ne a noas­tră și a pi­e­lii. Adău­ga­tă în apă, Bău­tu­ra Con­cen­tra­tă

Her­bal Aloe Ve­ra es­te o alter­na­ti­vă de­li­ci­oa­să la su­cu­ri­le și bău­tu­ri­le bo­ga­te în za­hăr. La rândul său, Ge­lul Cal­mant cu Aloe Ve­ra aju­tă la tra­ta­rea pi­e­lii us­ca­te și cal­me­a­ză pi­e­lea iri­ta­tă. Preț: 118 lei/bău­tu­ră, 42 lei/ gel. De­ta­lii: her­ba­li­fe.ro.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.