Sa­la­tă de bul­gur, ar­dei gras și brânză de ca­pră

Femeia - - POFTĂ BUNĂ! -

250 g bul­gur 60 g se­mi­nțe de floa­rea-soa­re­lui 1 sa­la­tă ra­dic­chio 2 ar­dei grași gal­beni 2 ar­dei grași ver­zi 1 cas­tra­ve­te 1 ce­a­pă roșie 4 lin­guri cu ulei de măs­li­ne 1 lin­gu­ră cu ze­a­mă de lă­mâie 100 g brânză de ca­pră pi­per ne­gru mă­ci­nat sa­re pă­trun­jel to­cat (pen­tru de­cor)

Clă­tește bul­gu­rul în mai mul­te ape reci, pu­ne-l într-o oa­lă cu 500 ml de apă și sa­re. Adu la tem­pe­ra­tu­ra de fi­er­be­re și la­să-l să dea în câte­va clo­co­te. Clă­tește bul­gu­rul cu apă re­ce și scur­ge-l într-o si­tă. Ru­me­nește câte­va mi­nu­te se­mi­nțe­le într-o ti­gaie neun­să. Taie ar­deii și cas­tra­ve­te­le cu­bu­lețe, iar ce­a­pa roșie fâșii su­bțiri. Pu­ne le­gu­me­le în cas­tron, adau­gă ze­a­ma de lă­mâie, ulei­ul, sa­re și pi­per du­pă gust și ames­te­că. Pu­ne bul­gu­rul scurs și omo­ge­ni­ze­a­ză din nou. Împar­te sa­la­ta în cas­tro­ne­le, de­co­re­a­ză-le cu brânză de ca­pră, pă­trun­jel ver­de to­cat și se­mi­nțe­le ru­me­ni­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.