Ochi lu­mi­noși

Femeia - - NOUTĂțI -

Poți înde­păr­ta sem­ne­le obo­se­lii în doar 90 de se­cun­de cu mas­ca Shim­mer Fre­ak pen­tru ochi. For­mu­la ei es­te un ames­tec de in­gre­di­en­te ac­ti­ve ca­re re­vi­ta­li­ze­a­ză și hi­dra­te­a­ză pi­e­lea din ju­rul ochi­lor. Ace­as­tă mas­că se fo­lo­sește ex­clu­siv cu dis­po­zi­ti­vul UFO Fo­reo.

Preț: 99 de lei pa­che­tul de 6 măști

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.