Lux pen­tru pi­e­le

Femeia - - NOUTĂțI -

Ba­za­te ex­clu­siv pe in­gre­di­en­te or­ga­ni­ce, ga­me­le de îngri­ji­re a pi­e­lii de la MÁDARA se adre­se­a­ză fe­mei­lor ca­re aleg lu­xul ab­so­lut: o pi­e­le fru­moa­să și să­nă­toa­să. Hya­lu­ro­nic Col­la­gen es­te un boos­ter pen­tru te­nu­ri­le des­hi­dra­ta­te, lip­si­te de stră­lu­ci­re și ca­re pre­zin­tă sem­ne de îmbă­trâni­re cau­za­tă de înce­ti­ni­rea sin­te­zei de co­la­gen. Preț: 140 lei

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.