Me­ta­mor­fo­ze

Femeia - - NOUTĂțI -

Într-un ade­vă­rat re­ci­tal de cu­loa­re şi for­mă, în ca­drul Ga­lei Wel­la 2018, Ioa­na Do­bre, hair­sty­list Wel­la Pro­fes­si­o­nals, a pre­zen­tat co­le­cția Me­ta­mor­fo­ze. O co­le­cție de loo­kuri, coa­furi şi tun­sori ca­re aduc în ate­nție far­me­cul pă­ru­lui lung. Ioa­na po­ves­teş­te prin co­sițe şi cu­lori des­pre na­tu­ră şi le­gă­tu­ra noas­tră sim­bi­o­ti­că cu ea. Coa­fu­ri­le re­a­li­za­te în cu­lori mis­ti­ce, mă­tă­soa­se, su­pra­na­tu­ra­le au fost cre­a­te cu no­ua vop­sea Ko­les­ton Per­fect Me+.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.