Be­jul, cu­loa­re cla­si­că

Femeia - - MODĂ -

La o întâlni­re cu iu­bi­tul sau soțul, ale­ge o ro­chie în ca­ro­uri în nua­nțe de pă­mânt, un trenci cla­sic, o pe­re­che de bo­ti­ne lă­cu­i­te pen­tru un plus de stil și, nu în ul­ti­mul rând, cer­cei ro­tun­zi pen­tru un ac­cent mo­dern.

Ro­chie Re­ser­ved, 249,99 lei Pal­ton Stra­di­va­ri­us, 229 lei Cer­cei Par­fois, 34,90 lei Bo­ti­ne Re­ser­ved, 229,99 lei

FAS­HI­ON EDI­TOR: Da­ria Ge­or­ges­cu FOTOGRAF: Mi­hai Ni­co­laeMODEL: San­dra Ghe­or­ghe (Avenue Mo­dels) MACHIAJ: Iu­lia Fi­cu COAFURĂ: Mă­dă­li­na Aga­pie (Keu­ne Ro­mânia) Fo­to­gra­fi­i­le au fost re­a­li­za­te la Vi­be­re Pub. Mu­lțu­mim pen­tru spri­jin.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.