Tren­ds Alert

Femeia - - NOUTĂțI -

Ten­di­nțe­le se­zo­nu­lui în in­ter­pre­ta­rea Hu­ma­nic aduc com­bi­nații ex­tra­va­gan­te și mi­xuri cro­ma­ti­ce pu­ter­ni­ce. Noi­le co­le­cții a pes­te 15 bran­duri de încă­lță­min­te și ac­ce­so­rii te aște­ap­tă să le des­co­peri în ma­ga­zi­ne­le Hu­ma­nic. În plus, Hu­ma­nic a des­chis cel de-al 10-lea ma­ga­zin, în Shop­ping Ci­ty Ti­mișoa­ra.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.