Cu­lo­ri­le toam­nei

Femeia - - NOUTĂțI -

He­ri­ta­ge es­te pro­pu­ne­rea de toam­nă pen­tru hai­ne și ac­ce­so­rii a bran­du­lui Answe­ar. Co­le­cția pu­ne ac­cent pe sti­lul fe­mi­nin al ten­di­nțe­lor ac­tua­le. Co­le­cția es­te un tri­but adus epo­cii tre­cu­te, cu o ușoa­ră in­flue­nță ori­en­ta­lă și to­tuși cu mo­de­le ac­tua­le, în ten­di­nțe. Cu­lo­ri­le pre­do­mi­nan­te sunt pur­pu­riu, ver­de, muștar și nu­me­roa­se nua­nțe de ca­ra­mel. Des­co­pe­ră co­le­cția He­ri­ta­ge pe www.answe­ar.ro.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.