Băi­ețe­lul meu de 5 ani avea du­reri la o mă­sea de lap­te. Me­di­cul mi-a spus că tre­bu­ie scoa­să pen­tru că cea per­ma­nen­tă nu avea un­de să cre­as­că. Au tre­cut câte­va luni și cea per­ma­nen­tă nu a apă­rut. De ce? (Da­na, Iași)

Femeia - - STARE DE BINE -

Să­nă­ta­tea di­nți­lor per­ma­ne­nți de­pin­de de să­nă­ta­tea di­nți­lor de lap­te. O ca­rie ne­tra­ta­tă la un din­te de lap­te poa­te du­ce la in­fe­cții la ni­ve­lul din­te­lui per­ma­nent, afec­tându­l. Cum știm că din­te­le per­ma­nent se dez­vol­tă sub din­te­le de lap­te? Sunt, într­ade­văr, si­tuații în ca­re me­di­cul den­tist de­ci­de să scoa­tă mai re­pe­de din­te­le de lap­te pen­tru a nu ris­ca afec­ta­rea din­te­lui per­ma­nent. În ast­fel de ca­zuri, eru­pția din­te­lui per­ma­nent pe ar­că poa­te întârzia. Nu es­te ca­zul să vă îngri­jo­rați.

Ale­ge so­luția im­plan­tu­lui du­pă ce te-ai sfă­tu­it cu me­di­cul sto­ma­to­log

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.