Te su­pă­ră o închei­e­tu­ră?

Femeia - - NOUTĂțI -

O du­re­re de tip in­fla­ma­tor ce apa­re la spa­te sau la o închei­e­tu­ră și per­sis­tă mai mult timp poa­te fi o boa­lă reu­ma­ti­că. Ace­as­ta afec­te­a­ză ac­ti­vi­tă­ţi­le de zi cu zi și chiar du­ce la di­za­bi­li­tăți fi­zi­ce. „Fă­ră amâna­re! Fă o pro­gra­ma­re!“Un diag­nos­tic pre­co­ce și un tra­ta­ment adec­vat poa­te îmbu­nă­tăți ca­li­ta­tea vi­eții ce­lor pes­te 600.000 de ro­mâni ce su­fe­ră de aces­te afe­cți­uni.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.