Fă exer­ciții fi­zi­ce

Femeia - - STARE DE BINE -

Spor­tul prac­ti­cat re­gu­lat, chiar și un timp scurt, cu un îmbu­nă­tățește efort mo­de­rat, imu­ni­ta­tea. Cul­mea efor­tul pre­lun­git es­te că și so­li­ci­tant sca­de până la do­uă zi­le, imu­ni­ta­tea în fun­cție de gra­dul se­a­lă re­si­mțit. Ale­ge de obo­să faci ab­do­me­ne ai pro­ble­me cu ace­as­tă da­că fi­e­ca­re zo­nă sau schim­bă în zi zo­na lu­cra­tă pen­tru tot corp. a-ți to­ni­fi­ca Și ur­ca­tul, și co­bo­râtul lor timp scă­ri­de cinci mi­nu­te pot ți­ne lo­cul exer­ciți­i­lor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.