Fă dușuri scoți­e­ne

Femeia - - STARE DE BINE -

reci și cal­de Alter­na­rea dușu­ri­lor șoc de or­ga­nism es­te pri­mi­tă ca un de apă­ra­re es­te și, ast­fel, tot sis­te­mul au ară­tat că pus în aler­tă. Stu­di­i­le reci de cel aceia ca­re fac dușuri în fi­e­ca­re zi puțin do­uă mi­nu­te de a au un risc scă­zut con­trac­ta gri­pa.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.