La plă­cin­te, înain­te!

Femeia - - SUMAR -

Exis­tă ci­ne­va ca­re să re­fu­ze o po­rție gro­za­vă de plă­cin­tă ru­me­nă la crus­tă și cu um­plu­tu­ră du­pă pof­ta ini­mii? Cre­dem că nu! Toc­mai pen­tru că știm cât de mult îți pla­ce s-o sa­vu­re­zi împreu­nă cu fa­mi­lia la ce­as de tih­nă sau ală­turi de co­le­gii de ser­vi­ciu, da­că-ți ră­mâne de la ci­nă, ți-am pre­gă­tit un re­gal de rețe­te. Să­ra­tă sau dul­ce, gă­sește-ți plă­cin­ta pre­fe­ra­tă!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.