Mo­bi­li­er pen­tru pa­tru­pe­de

Femeia - - 30 DE ZILE -

IKEA lan­se­a­ză LURVIG, o co­le­cție pen­tru toți cei ca­re iu­besc și cresc ani­ma­le de com­pa­nie. Es­te o ga­mă cu un de­sign mo­du­lar, cu pro­du­se ca­re se in­te­gre­a­ză na­tu­ral în fi­e­ca­re lo­cu­i­nță, la un preț ac­ce­si­bil. Co­le­cția es­te cre­a­tă în co­la­bo­ra­re cu de­sig­neri și me­dici ve­te­ri­nari au­to­ri­zați și con­ce­pu­tă fo­lo­sind cu­lori mo­der­ne.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.