Bren­ciu fa­ce 4.500 km

Femeia - - 30 DE ZILE -

2018 e an ani­ver­sar pen­tru Ho­ria Bren­ciu: fa­ce 25 de ani de la pri­ma apa­riție TV, 15 ani de când es­te ală­turi de HB Orches­tra și 10 ani de la pri­mul al­bum! Artis­tul va mar­ca acest mo­ment cu un tur­neu nați­o­nal la fi­na­lul că­ru­ia va stră­ba­te 4.500 de ki­lo­me­tri, su­sți­nând 14 con­cer­te în tot atâtea orașe. Tur­neul va înce­pe pe 2 noi­em­brie la Ti­mișoa­ra și se va încheia pe 28 noi­em­brie la Ora­dea, iar da­te­le sunt dis­po­ni­bi­le pe hbm.ro.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.