Stil și ele­ga­nță

Femeia - - SUMAR -

Deși la pri­ma ve­de­re pi­e­lea și imi­tația din pi­e­le par ma­te­ria­le des­ti­na­te ex­clu­siv ac­ti­vi­tăți­lor re­cre­a­ti­ve, se­zo­nul aces­ta de­sig­ne­rii au schim­bat abor­da­rea, rein­ter­pre­tând croi­u­ri­le în ma­ni­e­re mo­der­ne și proas­pe­te, po­tri­vi­te în ce­le mai di­ver­se si­tuații.

A. Ro­chia tip că­mașă

Fi­ind vor­ba des­pre o ți­nu­tă de bi­rou, op­te­a­ză pen­tru o ro­chie din pi­e­le tip că­mașă, de lun­gi­me mi­di. Con­fe­ră-i un aer fra­nțu­zesc cu o ma­le­tă con­tras­tan­tă, un pal­ton cla­sic din sto­fă și o be­re­tă într-o nua­nță pu­ter­ni­că. Adau­gă o bi­ju­te­rie sub­ti­lă, dar de efect.

H&M,

Par­de­siu 199 lei Re­ser­ved,

Ma­le­tă 99,99 lei Za­ra, Ro­chie 149,90 lei

Aldo,

Bo­ti­ne 499 lei

Me­li Me­lo,

Ge­an­tă 139,99 lei Stra­di­va­ri­us, Be­re­tă 39,90 lei Pan­do­ra, Inel 249 lei

B. Fus­ta pli­sa­tă

Cea mai mo­der­nă va­rian­tă de fus­tă din pi­e­le sau imi­tație es­te fă­ră doar și poa­te cea pli­sa­tă. Nu are ne­voie de o ac­ce­so­ri­za­re ieși­tă din ti­pa­re, ci de ală­tu­rări de pi­e­se le­je­re și con­for­ta­bi­le din sto­fă, bum­bac sau lână și de un ac­cent ve­sel de cu­loa­re. BSB, Sa­cou 465 lei Ber­shka,

Pu­lo­ver 99,90 lei Stra­di­va­ri­us,

Fus­tă 119,90 lei Next,

Pan­to­fi fas­hi­on­days.ro, 244,99 lei

Enzo Ber­tini, Plic 369 lei Me­li Me­lo, Cer­cei 44,99 lei Pull&Be­ar, Eșar­fă 79,90 lei

Ja­che­tă Re­ser­ved,129,99 leiCă­mașă H&M,89,99 leiPan­ta­loni Ber­shka,119,90 leiPan­to­fi Enzo Ber­tini,479 leiGe­an­tă Re­ser­ved,129,99 leiCer­cei Ber­shka,39,90 lei (set de 3 buc.)

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.