Des­chi­deri spre in­te­ri­or și spre ex­te­ri­or

Gradina Mea de Vis - - Aranjamente -

Punc­te­le de atra­cție pot fi pu­se în va­loa­re cu aju­to­rul unor mici efec­te spe­cia­le. Așa-nu­mi­te­le fe­res­tre, cum sunt de­cu­pa­je­le în gar­dul viu mar­ca­te cu aju­to­rul unui cerc din me­tal (ve­zi în dre­ap­ta) sau bo­lți­le aco­pe­ri­te de plan­te căță­ră­toa­re ca­re des­chid pri­ve­liștea spre me­di­ul încon­ju­ră­tor, re­pre­zin­tă ele­men­te ex­ce­len­te de ame­na­ja­re. Foar­te im­pre­si­o­nan­te sunt și des­chi­de­ri­le din zi­du­ri­le din pia­tră, ca­re ori­en­te­a­ză pri­vi­ri­le spre ce­va in­te­re­sant din pei­saj, de exem­plu spre un grup de co­paci, o clă­di­re sau o co­li­nă afla­te în apro­pi­e­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.