Sfat prac­tic

Gradina Mea de Vis - - Îngrijire -

Plan­te­le bul­boa­se ne încântă în fi­e­ca­re pri­mă­va­ră cu flo­ri­le spec­ta­cu­loa­se, în ce­le mai va­ria­te cu­lori și nua­nțe. Atât în gră­di­nă, cât și în ghi­veci, aces­te spe­cii sunt ușor de îngri­jit. În gră­di­nă, bul­bii se plan­te­a­ză toam­na, iar lo­cu­ri­le se mar­che­a­ză cu eti­che­te. Aici nu au ne­voie de îngri­jiri. Da­că sunt puși în ghi­ve­ce, es­te im­por­tant să fe­riți bul­bii de ume­ze­a­la stă­tu­tă. De ase­me­nea, bul­bii de zam­bi­le și de nar­ci­se tre­bu­ie să ia­să ușor din pă­mânt. În lo­cu­i­nțe, plan­te­le nu tre­bu­ie am­pla­sa­te lângă o sur­să de căl­du­ră.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.