Can­ce­rul ci­miși­ru­lui

Gradina Mea de Vis - - Îngrijire -

Ci­u­per­ca ce poar­tă nu­me­le bo­ta­nic Vo­lu­tel­la bu­xi fa­ce ca frun­ze­le ci­miși­ru­lui să de­vi­nă por­to­ca­lii sau ru­gi­nii. Spre de­o­se­bi­re de ata­cul cu Cy­lin­dro­cla­di­um, frun­ze­le nu cad, iar pe par­tea in­fe­ri­oa­ră se ob­ser­vă de­po­zi­te de spori vi­zi­bi­le, de cu­loa­re roz. Am­be­le bo­li pot apă­rea si­mul­tan pe plan­tă. De­oa­re­ce can­ce­rul ci­miși­ru­lui nu poa­te fi com­bă­tut cu făi­nă de al­ge, mo­men­tul de tăi­e­re joa­că un rol ese­nțial în pre­veni­rea bo­lii. Ar­buștii veșnic ver­zi nu mai tre­bu­ie tăiați va­ra, cum se obișnu­i­ește în ca­zul plan­te­lor să­nă­toa­se, ci în pe­ri­oa­da din­tre sfârși­tul lui ia­nua­rie și sfârși­tul lui mar­tie. În acest fel, ci­u­per­ca Vo­lu­tel­la va dis­pă­rea din gră­di­nă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.