Moar­tea lăs­ta­ri­lor

Gradina Mea de Vis - - Îngrijire -

Cren­gi­le goa­le și frun­ze­le cu pe­te ma­ro și cu de­pu­neri al­be de spori pe par­tea in­fe­ri­oa­ră (fo­to­gra­fia mi­că) in­di­că îmbol­nă­vi­rea cu Cy­lin­dro­cla­di­um bu­xi­co­la. Da­că vre­mea es­te ploi­oa­să, ume­dă și cal­dă, ci­u­per­ca se răs­pândește ra­pid. Tra­ta­men­tul de du­ra­tă cu făi­nă de al­ge dă re­zul­ta­te foar­te bu­ne, du­pă cum ara­tă fo­to­gra­fi­i­le de mai sus: cea din stânga es­te din 2013, iar cea din dre­ap­ta – din anul 2017

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.