Dău­nă­to­rul ci­miși­ru­lui

Gradina Mea de Vis - - Îngrijire -

Acum 11 ani, din Asia de Est a pă­truns în Eu­ro­pa un dău­nă­tor ca­re pu­ne în pe­ri­col cimișirul. Ata­cul asu­pra con­ti­nen­tu­lui eu­ro­pe­an a înce­put din sud-vest, dar a ajuns între timp și în re­gi­uni mai nor­di­ce. S-a do­ve­dit că frun­ze­le pe ca­re se află un strat fin de făi­nă de al­ge sunt oco­li­te de lar­ve­le aces­tui dău­nă­tor. De ase­me­nea, în ar­buștii tra­tați cu făi­nă de al­ge in­sec­ta nu poa­te să-și de­pu­nă ouă­le sau din ele nu pot ieși lar­ve­le înfo­me­ta­te. Lar­ve­le de până la 5 cm lun­gi­me se re­cu­nosc du­pă dun­gi­le lun­gi des­chi­se și închi­se la cu­loa­re. Lar­ve­le dau naște­re unor pânze al­be și de­se. Flu­tu­rii au ari­pi al­be cu mar­gini ma­ro.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.