„Parcul grădinilor“me­ri­tă vi­zi­tat

Gradina Mea de Vis - - Reportaj -

Pe te­re­nul un­de a avut loc ex­po­ziția de ar­hi­tec­tu­ră pei­sa­gis­ti­că în 2002, în Bad Zwis­che­nahn, se află acum „parcul grădinilor“, pe o su­pra­față de 14 hec­ta­re

În ce­le pes­te 40 de gră­dini-mo­del, vi­zi­ta­to­rii pot afla mul­te sfa­turi de ame­na­ja­re pen­tru pro­pri­i­le gră­dini

În acest an, parcul a fost des­chis pe 11 fe­brua­rie, sub de­vi­za: „Flori de iar­nă“. Mai mu­lți ex­pe­rți au su­sți­nut pre­zen­tări

Se­zo­nul se des­chi­de ofi­cial pe 14 apri­lie 2018, iar vi­zi­ta­to­rii vor pu­tea ad­mi­ra mul­te gră­dini te­ma­ti­ce

Mai mul­te in­for­mații pu­teți gă­si pe si­te-ul www.park-der-ga­er­ten.de

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.