Mușca­te: tăi­e­rea în lo­cul de ier­nat

Gradina Mea de Vis - - Terasă + Balcon -

Da­că toam­na tre­cu­tă ați mu­tat mușca­te­le, pen­tru ier­na­re, în piv­niță sau în ga­raj, ar tre­bui să le tăiați acum. Înde­păr­tați pă­rți­le moar­te și bol­na­ve și scur­tați pu­ter­nic lăs­ta­rii să­nă­toși. Pe fi­e­ca­re tul­pi­nă tre­bu­ie să ră­mână pa­tru mu­guri. Da­că în tim­pul ier­nii plan­te­le au dez­vol­tat lăs­tari lun­gi și su­bțiri, înde­păr­tați-i com­plet. Ei nu vor fa­ce flori și tre­bu­ie să la­se lo­cul unor lăs­tari pu­ter­nici. Du­pă tăi­e­re tran­splan­tați mușca­te­le în pă­mânt proas­păt și am­pla­sați-le într-un loc cald și înso­rit. Abia de la sfârși­tul lui apri­lie sau înce­pu­tul lui mai le pu­teți mu­ta afa­ră. Pe bal­con se simt bi­ne la soa­re și nu tre­bu­ie uda­te prea des.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.