Plan­tați pri­mu­le sfe­ri­ce

Gradina Mea de Vis - - Terasă + Balcon -

Pri­mu­le­le sfe­ri­ce (Pri­mu­la den­ti­cu­la­ta) se vând de­ja pre­cul­ti­va­te. Pen­tru că mul­tă lu­me le am­pla­se­a­ză în ghi­ve­ce pe bal­con, se poa­te tra­ge con­clu­zia că es­te vor­ba des­pre plan­te cu viață scur­tă. Nu es­te de­loc ade­vă­rat. Tu­fe­le re­zis­ten­te la ger împo­do­besc ghi­ve­ce­le și jar­di­ni­e­re­le mu­lți ani da­că sunt co­rect îngri­ji­te. Ele pot fi tran­splan­ta­te și în stra­tu­ri­le din gră­di­nă. Une­le pri­mu­le sfe­ri­ce au flori ca­re du­re­a­ză două luni. Pă­mântul din ghi­veci și din strat tre­bu­ie să fie me­reu ușor umed și bo­gat în sub­sta­nțe nu­tri­ti­ve. Flo­ri­le nu su­por­tă ume­ze­a­la stă­tu­tă, de ace­ea es­te bi­ne ca ghi­ve­ci­ul să ai­bă un dre­naj din pi­e­triș.

Pri­mu­le­le sfe­ri­ce cresc cel mai bi­ne în pe­num­bră sau într-un loc lu­mi­nos, fă­ră soa­re di­rect

Cu­lori: pa­le­ta se întin­de de la nua­nțe de roz și vi­o­let până la alb pur

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.