Pre­cul­ti­vați Can­na

Gradina Mea de Vis - - Terasă + Balcon -

Can­na in­di­ca se poa­te pre­cul­ti­va din fe­brua­rie într-un loc lu­mi­nos, cu tem­pe­ra­tu­ra de 18 °C. Pen­tru ace­as­ta, ri­zo­mii se plan­te­a­ză la 10 cm adânci­me. Aveți gri­jă ca ră­dă­ci­ni­le să fie ori­en­ta­te ori­zon­tal. Sfat: înain­te de plan­ta­re scur­tați ră­dă­ci­ni­le. Fo­lo­siți pă­mânt de flori bo­gat în sub­sta­nțe nu­tri­ti­ve. La înce­put udați puțin, alt­fel ri­zo­mii pu­tre­zesc. Du­pă ce apar pri­me­le vârfuri de frun­ze, mă­riți can­ti­ta­tea de apă și ad­mi­nis­trați îngrășă­mânt flu­id, con­form in­di­cați­i­lor de pe pa­chet. Din mai, Can­na poa­te fi scoa­să fă­ră gri­jă pe bal­con sau în gră­di­nă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.