Ce sunt fi­ri­mi­tu­ri­le al­be din pă­mânt?

Gradina Mea de Vis - - Terasă + Balcon -

Fi­ri­mi­tu­ri­le al­be din pă­mântul de cul­tu­ră sunt per­li­te, un tip de pi­e­tri­ce­le ca­re pro­vin din sti­cla vul­ca­ni­că. Nu­me­le a fost dat de un cer­ce­tă­tor fran­cez, ca­re a com­pa­rat ma­te­ria­lul ușor lu­ci­os cu per­le­le (per­les în fran­ce­ză) și l-a amin­tit pen­tru pri­ma oa­ră în 1822, în ar­ti­co­le­le sa­le. Pen­tru a fo­lo­si per­li­te­le ca ele­ment de îmbu­nă­tăți­re a pă­mântu­lui, ele sunt pre­lu­cra­te, adi­că încăl­zi­te până la 900 °C. Ma­te­ria­lul po­ros ca­re ia naște­re ast­fel fa­ce ca pă­mântul de cul­tu­ră să fie mai per­me­a­bil la aer și să poa­tă înma­ga­zi­na mai mul­tă apă. În plus, con­fe­ră pă­mântu­lui o struc­tu­ră mai sta­bi­lă și pre­vi­ne cu suc­ces ta­sa­rea aces­tu­ia.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.