Im­por­tant în mar­tie

Gradina Mea de Vis - - Legume + Fructe -

Stra­tul timpuriu are ne­voie de o fe­re­as­tră din sti­clă, pen­tru ca pă­mântul să se încăl­ze­as­că Ar­buștii cu fruc­te din ghi­ve­ce se mu­tă în pă­mânt proas­păt

Tu­to­rii co­pa­ci­lor se ve­ri­fi­că da­că nu au pu­tre­zit

La pruni se înde­păr­te­a­ză lăs­ta­rii săl­ba­tici de la ba­ză și de pe tul­pi­nă

Se­mă­nați fa­so­le. Stra­tul se aco­pe­ră cu fo­lie

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.