DULCE & PICANT, DOUĂ GUSTURI CA­RE SE ATRAG

Gradina Mea de Vis - - Legume + Fructe -

Do­vle­cii și ar­deii, o com­bi­nație câști­gă­toa­re în bu­că­tă­rie!

Indi­fe­rent da­că sunt fo­lo­si­te împreu­nă sau se­pa­rat, aces­te le­gu­me pot ser­vi drept ba­ză în rețe­te gus­toa­se, ca­pa­bi­le să aco­pe­re un întreg me­niu, de la ape­ri­ti­ve la de­ser­turi, ca­re îmbi­nă gus­tul bun și să­nă­ta­tea. BLUMEN, cu li­nia DOLCE & PICCANTE, a se­lec­tat 21 de soi­uri de ar­dei, de la dulci până la pi­ca­nți, cum ar fi TRINIDAD SCORPION și NAGA MORICH, va­ri­e­tăți­le ce­le mai iuți din lu­me. Li­nia SAPORI & TRADIZIONE pre­zin­tă o se­le­cție de do­vleci dulci, de la gi­gan­ti­cul GIANT ATLANTIC, ca­re poa­te ajun­ge la o greu­ta­te de 250 kg, la ori­gi­na­lul BIZZAR, ca­re, da­to­ri­tă for­mei sa­le ci­u­da­te, poa­te fi fo­lo­sit, de ase­me­nea, us­cat, pen­tru sco­puri de­co­ra­ti­ve.

Preț: 12 lei/plic www.blu­me­non­li­ne.ro

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.