SE­MI­NȚE SELECȚIONATE, PEN­TRU O RECOLTĂ MAI BOGATĂ

Gradina Mea de Vis - - Legume + Fructe -

Se­mi­nțe­le hi­bri­de, con­trar opi­nei uno­ra, nu sunt obți­nu­te prin ma­ni­pu­lări ge­ne­ti­ce, ci prin încru­cișa­rea între două spe­cii di­fe­ri­te sau soi­uri hor­ti­co­le, pen­tru a ge­ne­ra plan­te mai re­zis­ten­te, cu o pro­duc­ti­vi­ta­te mai ma­re. BLUMEN ofe­ră o se­le­cție de 21 de soi­uri de le­gu­me se­lec­ta­te spe­cial, cum ar fi roși­i­le BIG BOY F1 și roși­i­le CIORCHINE F1, ca­re se dis­ting prin gust ex­ce­lent, pro­duc­ti­vi­ta­te ex­trem de ri­di­ca­tă și re­zis­te­nță la ce­le mai frec­ven­te bo­li. Do­vle­a­cul DIAMANT F1 și vi­ne­te­le IRENE F1 sunt foar­te re­zis­ten­te la bo­li fun­gi­ce.

Preț: 9 lei/plic www.blu­me­non­li­ne.ro

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.