Plan­te ca­re se răs­pândesc ușor

Gradina Mea de Vis - - Protecție -

Ne­o­fi­te­le sunt plan­te ca­re au fost adu­se în Eu­ro­pa și în alte re­guni din lu­me du­pă 1492, adi­că du­pă des­co­pe­ri­rea Ame­ri­cii. Une­le spe­cii sunt con­si­de­ra­te pro­ble­ma­ti­ce din punct de ve­de­re eco­lo­gic sau me­di­cal și sunt de­nu­mi­te de spe­cia­liști ne­o­fi­te in­va­zi­ve.

Se im­pu­ne ate­nție

Li­sa har­ni­că de gră­di­nă fa­ce până la 4.000 de se­mi­nțe pe plan­tă și fi­e­ca­re să­mânță poa­te fi pur­ta­tă de vânt până la 6 m dis­ta­nță. Cu aju­to­rul ră­dă­ci­nii adânci de până la 1 m, tros­co­tul ja­po­nez, ca­re poa­te atin­ge o înă­lți­me de

3 m, se înmu­lțește ex­trem de ușor. Chiar și to­pi­nam­bu­rul, ca­re fa­ce tu­ber­cu­li co­mes­ti­bi­li, înmu­gu­rește ra­pid pri­mă­va­ra și poa­te ocu­pa cu ră­dă­ci­ni­le sa­le ae­ri­e­ne mul­te su­pra­fețe din gră­di­nă. So­li­da­go se înmu­lțește prin se­mi­nțe (19.000 pe fi­e­ca­re plan­tă într-un an), dar și prin ri­zo­mi, din ca­re poa­te înmu­guri din nou în ori­ce loc un­de poa­te prin­de ră­dă­cini.

To­pi­nam­bur (He­lian­thus tu­be­ro­sus)

Li­sa har­ni­că de gră­di­nă (Impa­ti­ens glan­du­li­fe­ra)

Tros­cot ja­po­nez (Fal­lo­pia ja­po­ni­ca)

So­li­da­go (So­li­da­go ca­na­den­sis)

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.