Cum se înmu­lțesc ine­le­le vră­ji­toa­re­lor

Gradina Mea de Vis - - Protecție -

Spo­rii anu­mi­tor ci­u­perci cu pă­lă­rie ma­re cresc în sol în for­mă ra­dia­lă, în toa­te di­re­cți­i­le. Da­că so­lul are o struc­tu­ră uni­for­mă, cum se întâmplă în ga­zon sau în pă­mântul din pă­duri, ia naște­re o rețea de ră­dă­cini de for­ma unei far­fu­rii (mi­ce­liu). În con­diții fa­vo­ra­bi­le, pe zo­na ex­te­ri­oa­ră cir­cu­la­ră a mi­ce­li­u­lui încep să se for­me­ze ci­u­per­ci­le pro­priu-zi­se. Mi­ce­li­ul din sol nu se ve­de, așa că la su­pra­față apa­re doar un cerc de ci­u­perci cu pă­lă­rie, așa-nu­mi­te­le ine­le ale vră­ji­toa­re­lor. Da­to­ri­tă fap­tu­lui că mi­ce­li­ul crește con­stant în sol, dia­me­trul cer­cu­lui de­vi­ne din ce în ce mai ma­re. Spo­rii ca­re se for­me­a­ză în ci­u­perci con­tri­bu­ie la înmu­lți­rea aces­to­ra. În ga­zon crește de ce­le mai mul­te ori bu­re­te­le de ro­uă (Ma­ras­mi­us ore­a­des). Pen­tru a com­ba­te ci­u­per­ci­le, în zo­na ine­lu­lui pu­teți afâna pă­mântul cu caz­maua, în pro­fun­zi­me. În aces­te lo­curi udați ga­zo­nul pe o su­pra­față lar­gă, timp de două săp­tă­mâni.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.