Sfat: gânda­cul că­li­nu­lui

Gradina Mea de Vis - - Protecție -

Lar­ve­le gal­be­ne cu punc­te ne­gre ale gânda­cu­lui că­li­nu­lui pro­voa­că pe frun­ze­le aces­tei plan­te dau­ne cu as­pect spe­ci­fic, de găuri re­gu­la­te, ast­fel încât din frun­ze mai ră­mân doar ner­vu­ri­le. Gânda­cii ca­re apar va­ra sunt ma­ro-des­chis și nu dău­nea­ză plan­tei. Fe­me­le­le ca­re au ouă fac mici adânci­turi în vârfu­ri­le lăs­ta­ri­lor, un­de își de­pun ouă­le. Aces­tea se re­cu­nosc ușor: ara­tă ca un șir de măr­ge­le.

Sfat: con­tro­lați, pri­mă­va­ra, vârfu­ri­le lăs­ta­ri­lor și tăiați lo­cu­ri­le un­de fe­me­le­le au de­pus ouă. Tot pri­mă­va­ra tre­bu­ie să înde­păr­tați și frun­ze­le pe ca­re ob­ser­vați lar­ve.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.