Răși­na ci­reșu­lui și cau­ze­le ei

Gradina Mea de Vis - - Protecție -

Sub­sta­nțe­le se­cre­ta­te de ci­reș sunt tran­sfor­ma­te într-o ma­să li­pi­ci­oa­să, de cu­loa­rea chi­hlim­ba­ru­lui, ca un cau­ci­uc, nu­mi­tă răși­nă. De­se­ori, răși­na apa­re în lo­cu­ri­le de tăi­e­re sau în ce­le ră­ni­te, dar poa­te fi ob­ser­va­tă și pe cren­gi­le să­nă­toa­se. Când plo­uă, es­te vor­ba des­pre o re­a­cție pur fi­zi­o­lo­gi­că a plan­tei, ale că­rei cau­ze con­cre­te pot fi nu­me­roa­se. De obi­cei es­te vor­ba des­pre stres: lip­sa sub­sta­nțe­lor nu­tri­ti­ve, un sol prea ud ca­re fa­ce plan­ta să su­fe­re, di­fe­riți dău­nă­tori (de exem­plu, gândaci sau atac cu ci­u­perci). Răși­na apa­re nu doar la ci­reși, ci și la alte spe­cii de po­mi fruc­ti­feri, cum sunt pi­er­si­cii sau pru­nii.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.