Plan­tați bul­bi pen­tru va­ră

Gradina Mea de Vis - - Pas Cu Pas -

Spre de­o­se­bi­re de plan­te­le bul­boa­se cla­si­ce de va­ră, cri­nii se pot plan­ta fă­ră pro­ble­me la înce­pu­tul pri­mă­ve­rii.

1 În co­lțișo­rul ales vor crește câte două exem­pla­re de crini ti­grați cu pe­te al­be și de hi­bri­zi asia­tici cu flori roșii. Trei exem­pla­re de clo­poței înflo­resc până în iu­nie. 2+3 Cu mis­tria de plan­te se afânea­ză so­lul și se fac găuri de plan­ta­re de cca 15 cm adânci­me.

4 Un pumn de pi­e­triș am­pla­sat sub bulb asi­gu­ră dre­na­jul.

5 Gău­ri­le se um­plu cu pă­mânt și

6 se plan­te­a­ză clo­poțeii în spați­i­le in­ter­me­dia­re. Lo­cu­ri­le din­tre bul­bi tre­bu­ie mar­ca­te în pre­a­la­bil.

7 La fi­nal, stra­tul se udă bi­ne. Cri­ni­lor le pla­ce soa­re­le, dar vor să ai­bă ră­dă­ci­ni­le la um­bră, așa că tu­fe­le mici înde­pli­nesc atât o fun­cție es­te­ti­că, cât și una prac­ti­că.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.