Tăiați tu­fe­le de Epi­me­di­um

Gradina Mea de Vis - - Pas Cu Pas -

Când vi­ne vor­ba de Epi­me­di­um, mu­lți gră­di­nari se gândesc la frun­ze ro­bus­te și plan­te ușor de îngri­jit și mai puțin la flo­ri­le de­li­ca­te spe­ci­fi­ce aces­tei plan­te. Frun­ze­le bă­trâne și ines­te­ti­ce ale soi­u­ri­lor ver­zi iar­na aco­pe­ră de mul­te ori o ma­re par­te din flo­ri­le de pri­mă­va­ră. Pen­tru ca aces­tea să se va­dă bi­ne, me­ri­tă să tăiați de la ba­ză tu­fe­le, cu foar­fe­ca de gar­duri vii. Du­pă ace­as­tă mă­su­ră de îngri­ji­re se vor ve­dea și mu­gu­rii și lăs­ta­rii noi ai plan­tei. Frun­ze­le ti­ne­re au la înce­put un mo­del fru­mos de nua­nța bron­zu­lui. Într-un timp foar­te scurt, tu­fe­le de­se vor for­ma covoare ver­zi în stra­turi și vor încânta prin vi­ta­li­ta­te și prin fap­tul că sunt ușor de îngri­jit.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.