Ra­vi­o­li cu um­plu­tu­ră de car­ne și spa­nac și sos de unt cu sal­vie

Gradina Mea de Vis - - Savoare -

Rețe­tă pen­tru 4 per­soa­ne Timp de pre­pa­ra­re: 145 mi­nu­te

Pen­tru aluat: 350 g făi­nă, 3 ouă, sa­re, 4 lin­guri ulei de măs­li­ne, făi­nă pen­tru lu­cru

Um­plu­tu­ră: 300 g spa­nac proas­păt, 250 g car­ne to­ca­tă mix­tă, 50 g par­me­zan ras, 1 ou, sa­re, pi­per, nu­cșoa­ră

Pen­tru sos: 1-2 pumni de frun­ze de sal­vie, 80 g unt, 1 lin­gu­riță boa­be de pi­per, sa­re

1. Făi­na se cer­ne pe un front de lu­cru și se fa­ce o sco­bi­tu­ră. 2. Ouă­le se bat și se toar­nă în sco­bi­tu­ră împreu­nă cu ulei­ul. Făi­na se ames­te­că cu de­ge­te­le, înce­pând din ex­te­ri­or, până se omo­ge­ni­ze­a­ză.

3. Alua­tul se fră­mântă bi­ne până de­vi­ne mă­tă­sos și ne­ted. Se la­să 30 min. înve­lit într-un pro­sop umed. 4. Se spa­lă spa­na­cul și se bla­nșe­a­ză în apă cu sa­re. Se stoar­ce și se toa­că mă­runt. Car­nea to­ca­tă, par­me­za­nul și oul se ames­te­că bi­ne. Se adau­gă spa­na­cul și se omo­ge­ni­ze­a­ză. Se con­di­men­te­a­ză cu sa­re, pi­per și nu­cșoa­ră. 5. Alua­tul se întin­de în fâșii lun­gi și su­bțiri. Se re­par­ti­ze­a­ză câte 1-2 lin­gu­rițe de um­plu­tu­ră pe fi­e­ca­re fâșie. Se aco­pe­ră fâși­i­le cu alte fâșii și se pre­se­a­ză alua­tul de jur împre­ju­rul um­plu­tu­rii. Se taie pă­tra­te. 6. Bu­zu­na­re­le se la­să să se odih­neas­că pe su­pra­fața pre­să­ra­tă cu făi­nă, apoi se fi­erb scurt, cir­ca 5 mi­nu­te, în apă cu sa­re, până plu­tesc la su­pra­față. 7. Sal­via se spa­lă și se rup frun­zu­lițe­le. Se to­pește un­tul și se adau­gă sal­via, sa­re și pi­per.

8. Ra­vi­o­li se scot din apă. De­a­su­pra lor se toar­nă so­sul de unt și se de­co­re­a­ză cu frun­zu­lițe de sal­vie.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.