Mi­e­rea de co­rian­dru Ro­ua Flo­ri­lor de la Api­da­va

Gradina Mea de Vis - - Plante Medicinale -

Și al­bi­ne­le sunt vră­ji­te de aro­me­le co­rian­dru­lui! Mi­e­rea de co­rian­dru es­te o mi­e­re ra­ră, însă are foar­te mul­te ca­li­tăți. Mi­e­rea de co­rian­dru Api­da­va, ca­re pro­vi­ne din zo­na Tran­sil­va­ni­ei, are o tex­tu­ră fi­nă și o nua­nță gal­ben-roșia­ti­că. Aro­ma sa e foar­te pu­ter­ni­că – de ace­ea ea se ți­ne des­co­pe­ri­tă timp de câte­va zi­le, ast­fel că aro­ma se es­tom­pe­a­ză, iar gus­tul de­vi­ne de­o­se­bit de plă­cut. Ace­as­tă mi­e­re spe­cia­lă e re­co­man­da­tă în ul­ce­re și în gas­tri­te­le hi­pe­ra­ci­de.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.