Be­go­nii tim­pu­rii ca­re înflo­resc de­vre­me

Gradina Mea de Vis - - Decorativ -

Be­go­ni­i­le bul­boa­se sunt pe­re­ne, dar sen­si­bi­le la ger. De ace­ea, la fel ca da­li­i­le, se plan­te­a­ză în strat abia la sfârși­tul lui apri­lie. Du­pă ace­ea mai du­re­a­ză un timp până apar pri­me­le flori, așa că alter­na­ti­va es­te să pre­cul­ti­vați be­go­ni­i­le de la mij­lo­cul lui fe­brua­rie, în se­ră sau pe un per­vaz lu­mi­nos. 12 + Într-o gă­le­a­tă se ames­te­că pă­mântul de flori cu puțin ni­sip, de­oa­re­ce be­go­ni­i­le pre­fe­ră un sol per­me­a­bil. 3 Par­tea de sus a bul­bu­lui are o mi­că adânci­tu­ră în mij­loc și es­te ușor on­du­la­tă spre in­te­ri­or, iar par­tea de jos es­te ro­tun­ji­tă. 4 Bul­bii se re­par­ti­ze­a­ză într-o lă­diță sau un vas cu 5 pă­mânt, ca­re nu aco­pe­ră com­plet bul­bii, apoi 6 se udă. Lă­dița se am­pla­se­a­ză într-un loc lu­mi­nos, cu o tem­pe­ra­tu­ră de 15-20 °C. Pă­mântul se me­nți­ne umed, nu ud. Pen­tru că­li­re, ră­sa­du­ri­le se țin câte­va ore afa­ră în apri­lie, iar din mai se tran­splan­te­a­ză într-un strat se­mi­um­brit. Exem­pla­re­le din ima­gini își eta­le­a­ză flo­ri­le bă­tu­te, de un gal­ben in­tens de la sfârși­tul lui mai până la veni­rea ier­nii, în noi­em­brie.

6

1

2

6

4

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.